Get your FREE copy of The Big Retail Growth Trends 23/24 Report today! Download

Fulfilmentcrowd Beleid

Inleiding

Wij zijn toegewijd aan het behoud van het vertrouwen van alle fulfilmentcrowd klanten en gebruikers van de site, dat begint met u te helpen ons privacybeleid te begrijpen.

Dit beleid beschrijft de persoonlijke gegevens die we verzamelen, waarom we ze hebben, hoe ze worden gebruikt en uw rechten met betrekking tot uw gegevens, met inbegrip van hoe u toegang krijgt tot bepaalde informatie en hoe u deze kunt bijwerken. Neem de tijd om dit beleid zorgvuldig door te lezen. Ons doel voor u is dat u het doel ervan begrijpt.

Wettelijke basis

De wetgeving inzake gegevensbescherming is op 25 mei 2018 gewijzigd toen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van kracht werd in het Verenigd Koninkrijk en in heel Europa.

Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen die wij mogelijk nog moeten aanbrengen in ons Privacybeleid. Het is ook mogelijk dat we contact met u moeten opnemen om in te stemmen met bepaalde wijzigingen wanneer we uw toestemming hebben verkregen, of uw toestemming voor ons gebruik van uw persoonlijke gegevens moeten vernieuwen.

Wie wij zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

Wanneer u onze website gebruikt, is fulfilmentcrowd Ltd de gegevensbeheerder (in deze privacyverklaring aangeduid als "fulfilmentcrowd Ltd", "fulfilmentcrowd", "wij", "ons" of "onze"). Onze statutaire zetel is Matrix Park, Western Avenue, Chorley, Lancashire PR7 7NB.

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, met inbegrip van verzoeken om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) door ons een brief te schrijven. Gelieve uw brief te richten aan DPO, fulfilmentcrowd Ltd, Matrix Park, Western Avenue, Chorley, Lancashire PR7 7NB.

https://www.fulfilmentcrowd.com/ is het adres waarnaar wij verwijzen wanneer wij onze website vermelden.

Hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen

Wij verzamelen, bewaren en dragen persoonlijke informatie over u op de volgende manieren over:

 • Wanneer u onze website gebruikt
 • Wanneer u brieven naar ons e-mailt/zendt
 • Als je met ons praat aan de telefoon
 • Wanneer u met ons praat via live chat
 • Wanneer u met ons in contact komt op sociale media
 • Wanneer u zich registreert om onze diensten te gebruiken
 • Wanneer u ons feedback geeft in de vorm van opmerkingen en/of recensies
De gegevens die wij verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze diensten

Profiel- en gebruiksgegevens. Dit omvat de gegevens die wij verzamelen van apparaten die worden gebruikt om verbinding te maken met deze diensten, bijvoorbeeld computers en mobiele telefoons, met behulp van cookies en soortgelijke internet-trackingsoftware (ons cookiebeleid vindt u hier)


Wij gebruiken een aantal methodes om het verkeer naar onze website te onderzoeken, die ons helpen om de behoeften van onze bezoekers te begrijpen en onze site voortdurend verder uit te bouwen voor hen. Wij verzamelen alleen anonieme, geaggregeerde statistieken. Wij koppelen bijvoorbeeld geen specifiek bezoek aan een specifiek IP-adres;
fulfilmentcrowd Ltd gebruikt technologieën om informatie te verzamelen en op te slaan over de browser en het apparaat dat u gebruikt wanneer u onze website bezoekt. Dit kan het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën omvatten om uw apparaat of browser te identificeren;
De feedback die u aan ons verstrekt;
wanneer u onze website gebruikt, en/of u abonneert op onze nieuwsbrief of;
wanneer u ter plaatse een formulier invult voor een offerte, een verzoek om teruggebeld te worden, een verzoek om contact met ons op te nemen of om een gratis gids te ontvangen.

Gegevens van derden met wie wij samenwerken
 • Bedrijven die u bij ons introduceren
 • Regerings- en rechtshandhavingsinstanties
 • Identiteits- en contactgegevens uit openbaar toegankelijke bronnen
 • Agenten/agentschappen die namens ons optreden
 • Sociale netwerken
Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken

In de eerste plaats willen wij persoonlijke informatie over u alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. In de onderstaande tabel staat welke persoonlijke informatie wij over u verzamelen, hoe wij die gebruiken en op welke rechtsgrondslag wij ons baseren bij het gebruik van de persoonlijke informatie.

Wij zullen uw persoonsgegevens meestal in de volgende gevallen gebruiken:
Als we het contract moeten uitvoeren dat we al met u zijn aangegaan of dat we op het punt staan met u aan te gaan (bijvoorbeeld, wanneer we u factureringsinformatie moeten sturen of u moeten informeren over wijzigingen in onze producten en diensten, verzamelen we uw e-mailadres en/of postadres om de informatie naar u te sturen).
Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting. Om dit te illustreren zal fulfilmentcrowd gegevens van mensen die betrokken zijn bij fraude of andere criminele activiteiten die ons aangaan doorgeven aan wetshandhavingsinstanties.
Als het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij), maar uw voordeel en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan deze belangen (bijvoorbeeld, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u informatie te sturen over onze producten, wanneer u specifieke interesse heeft getoond).
Wanneer wij uw gegevens kunnen verzamelen en verwerken met uw toestemming, zoals wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze e-mailnieuwsbrieven.

Oorzaak en actie
Details van communicatie met ons via telefoon, brief, e-mail of sociale media. Dit omvat het verzenden van passende, gepersonaliseerde berichten per post met betrekking tot product-, service- en bedrijfsupdates. Wij houden een verslag bij van onze gesprekken met u, waarin gedetailleerd wordt aangegeven hoe en wanneer u contact met ons opneemt, inclusief eventuele opmerkingen en klachten die u naar voren brengt. Wij kunnen nota nemen van de informatie die u hebt verstrekt om u te adviseren over eventuele toekomstige communicatie.
Gegevenstype
Uw firmanaam, volledige naam, postadres, e-mailadres en kopieën van uw contacten met ons.
Onze rechtmatige grondslag voor verwerking, met inbegrip van ons rechtmatig belang (indien van toepassing)
Dit heeft te maken met onze contractuele verplichtingen jegens u en ons gerechtvaardigd belang om u de beste service te verlenen en te begrijpen hoe wij ons bedrijf, onze producten en diensten kunnen verbeteren op basis van uw feedback. Deze informatie kan ons bedrijf ook beschermen tegen fraude en andere illegale activiteiten.
Oorzaak en Actie
U op de hoogte te houden van relevante producten en diensten, via nieuwsbrieven.
Gegevenstype
Uw firmanaam, volledige naam, postadres, e-mailadres en kopieën van uw contacten met ons.
Onze rechtmatige grondslag voor verwerking, met inbegrip van ons rechtmatig belang (indien van toepassing)
Dit heeft te maken met onze contractuele verplichtingen jegens u en ons gerechtvaardigd belang om u de beste service te verlenen en te begrijpen hoe wij ons bedrijf, onze producten en diensten kunnen verbeteren op basis van uw feedback. Deze informatie kan ons bedrijf ook beschermen tegen fraude en andere illegale activiteiten.
Oorzaak en Actie
Toezicht op onze relatie, met inbegrip van het informeren van u over wijzigingen in onze voorwaarden en privacyverklaringen
Gegevenstype
Bedrijfsnaam, volledige naam, postadres en e-mailadres.
Onze rechtmatige grondslag voor verwerking, met inbegrip van ons rechtmatig belang (indien van toepassing)
In dit geval zouden wij geen promotionele inhoud opnemen. Daarom hebben wij bij verzending per post of e-mail geen initiële toestemming nodig. Indien wij uw persoonlijke gegevens niet voor deze doeleinden gebruiken, kunnen wij niet aan onze wettelijke verplichtingen voldoen.
Oorzaak en Actie
Om onze diensten te helpen verbeteren, zullen wij u verzoeken om feedback en enquêtes sturen.
Gegevenstype
Bedrijfsnaam, volledige naam, postadres, e-mailadres, marketing- en gebruiksgegevens.
Onze rechtmatige grondslag voor verwerking, met inbegrip van ons rechtmatig belang (indien van toepassing)
Wij zullen in deze berichten geen promotionele inhoud opnemen, en behoeven geen voorafgaande toestemming wanneer deze per post of e-mail worden verzonden. Wij hebben een legitiem belang om dit te doen, omdat het ertoe bijdraagt onze producten of diensten relevanter voor u te maken.
Oorzaak en Actie
Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen. Dit omvat het oplossen van problemen met systeemonderhoud, testen, ondersteuning, gegevensanalyse, rapportage en hosting van gegevens).
Gegevenstype
Uw identiteit, contact- en technische gegevens.
Onze rechtmatige grondslag voor verwerking, met inbegrip van ons rechtmatig belang (indien van toepassing)
Dit is essentieel om te voldoen aan onze geldige belangen (om het bedrijf te runnen, administratieve en IT-diensten te verlenen, het netwerk te beveiligen en fraude te voorkomen). Verplicht om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Oorzaak en Actie
het verbeteren van onze website, producten/diensten, klantenrelaties, marketing en ervaringen door gebruik te maken van gegevensanalyses.
Gegevenstype
Technical and usage data
Onze rechtmatige grondslag voor verwerking, met inbegrip van ons rechtmatig belang (indien van toepassing)
Dit is essentieel voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te bepalen, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf vooruit te helpen en om onze marketingstrategie te adviseren).
Oorzaak en Actie
om u aanbevelingen te doen over onze producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn
Gegevenstype
Bedrijfsnaam, volledige naam, postadres, e-mailadres, profielgegevens en technisch gebruik.
Onze rechtmatige grondslag voor verwerking, met inbegrip van ons rechtmatig belang (indien van toepassing)
Dit is essentieel voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en onze activiteiten uit te breiden).
What are cookies?

Cookies are tiny text files stored on your computer when you visit certain web pages. At fulfilmentcrowd we use cookies to remember you when you return to our site.

If you do not wish to enable cookies, you'll still be able to browse the site and use it for research purposes. Most web browsers have cookies enabled, but check the ‘Privacy’ settings within your browser for help to turn them on should you need to.

Please note that cookies can't harm your computer. We don't store personally identifiable information such as credit card details in the cookies we create, but we do use encrypted information gathered from them to help improve your experience of the site. For example, they help us to identify and resolve errors, or to determine relevant related services to show you when you're browsing.

We're giving you this information as part of our initiative to comply with recent legislation, and to honest and clear about your privacy when using our website. We know you'd expect nothing less from us, and please be assured that we're working on a number of other privacy and cookie-related improvements to the website.

Our cookie policy

To make full use of the personalised features on fulfilmentcrowd, your computer, tablet or mobile phone will need to accept cookies, as we can only provide you with certain personalised features of this website by using them.

Our cookies don't store sensitive information such as your name, address or payment details: they simply hold the 'key' that is associated with this information. However, if you'd prefer to restrict, block or delete cookies from fulfilmentcrowd, or any other website, you can use your browser to do this. Each browser is different, so check the 'Help' menu of your particular browser (or your mobile phone's handset manual) to learn how to change your cookie preferences.
Here's a list of the main cookies we use, and what we use them for. You'll find information about 3rd party cookies below.

Cookie Name
_utma, _utmb, _utmc, _utmz
Cookie purpose
These cookies enable the function of Google Analytics. This software helps us take and analyse visitor information such as browser usage, new visitor numbers, response to marketing activity and shopping times. That information helps us to improve the website and your experience, and to make our marketing campaigns are relevant. The data stored by these cookies can be seen only by the relevant teams at fulfilmentcrowd Inc and Google, and never shows any confidential information.
Cookie Name
fr, c_user, sb, datr, locale, spin, xs
Cookie purpose
These cookies enable the function of Facebook Pixel. This software help us to serve you with advertisement that may be relevant to you and your interest.
Cookies van derden

Wanneer u fulfilmentcrowd.com bezoekt, kunt u sommige cookies zien die niet gerelateerd zijn aan fulfilmentcrowd Ltd. Als u doorgaat naar een webpagina die embedded content bevat, bijvoorbeeld van YouTube, kunt u cookies ontvangen van deze websites. Wij hebben geen controle over de instelling van deze cookies, dus we raden u aan de websites van derden te controleren voor meer informatie over hun cookies en hoe u deze kunt beheren.

Verandering van doel

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden in overeenstemming is met het oorspronkelijke doel.

Indien wij uw persoonsgegevens voor een ander doel moeten gebruiken, zullen wij u daarvan in kennis stellen en de rechtsgrondslag toelichten op basis waarvan wij dit kunnen doen.

Wees u ervan bewust dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

Intrekking

U kunt ons, of derden, op elk gewenst moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten. U kunt dit doen door contact op te nemen met onze DPO bij fulfilmentcrowd Ltd, Matrix Park, Western Avenue, Chorley, Lancashire, PR7 7NB, Verenigd Koninkrijk.

Onze cookies

U kunt uw browser zo instellen dat sommige of alle cookies worden geweigerd of dat u wordt geattendeerd wanneer websites cookies plaatsen of openen. Indien u cookies weigert of uitschakelt, is het mogelijk dat sommige plaatsen op onze website ontoegankelijk worden of niet correct functioneren.

Het delen van uw persoonlijke informatie

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met vertrouwde derden om onze producten en diensten aan u ter beschikking te stellen. Wij verspreiden ook gegevens wanneer de wet dit vereist, bijvoorbeeld om te reageren op een juridisch proces, of om de veiligheid te handhaven, om onze klanten en hun rechten te beschermen.

Alle derden zijn verplicht de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en deze te behandelen in overeenstemming met de wet. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonlijke informatie voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonlijke informatie te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Het niet aanbieden van persoonlijke informatie

Wanneer de wet of een contract dat wij met u hebben ons vraagt persoonsgegevens te verzamelen en u deze gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen wij het contract dat wij met u hebben of gaan sluiten, mogelijk niet uitvoeren. Wij zouden dan niet in staat zijn om onze diensten aan u te leveren. In dat geval kan het zijn dat wij een dienst die u bij ons afneemt, moeten annuleren, hetgeen wij u op dat moment zullen meedelen.

Overdracht van uw persoonlijke informatie buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Soms is het nodig dat wij uw gegevens delen buiten de EER om diensten en producten aan u te leveren. Meestal gebeurt dit wanneer u of onze dienstverleners buiten de EER gevestigd zijn. Deze doorgiften voldoen in grote mate aan de definitieve regels van de wetten op de gegevensbescherming. Wij zorgen ervoor dat de overdracht in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat alle persoonlijke gegevens veilig zijn wanneer dit gebeurt.

Externe kanalen

Onze website bevat links naar websites, applicaties en plug-ins van derden. Door deze koppelingen te activeren of op deze koppelingen te klikken, kunnen derden informatie over u verzamelen en verspreiden. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Wij raden u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt wanneer u onze website verlaat.

Gegevensbeveiliging

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op ongeoorloofde wijze worden gebruikt of toegankelijk zijn, of worden gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonlijke informatie tot die werknemers en derden die een zakelijke noodzaak hebben om te weten. Zij zullen uw persoonlijke informatie alleen in onze opdracht verwerken en zij zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Er zijn procedures ingesteld om elke vermoede inbreuk op persoonsgegevens aan te pakken. Wij beloven u en elke toepasselijke regelgever (met inbegrip van de ICO) op de hoogte te brengen van een inbreuk wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke informatie?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van de oorspronkelijke doeleinden, waaronder het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

Het bepalen van de juiste bewaartermijn voor persoonlijke informatie omvat een analyse van de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van uw persoonlijke informatie, het potentiële risico van schade door onwettig gebruik of blootstelling van uw persoonlijke informatie, het doel of de doelen waarvoor wij uw persoonlijke informatie verwerken en of wij die doelen met andere methoden kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten. In sommige situaties anonimiseren wij uw persoonsgegevens (zodat deze niet aan u kunnen worden gerelateerd) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dat geval kunnen wij deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u daarvan verder op de hoogte te stellen.

Marketing

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens helpt ons u te informeren over relevante diensten en eventuele toekomstige aanbiedingen, maar wij kunnen u alleen marketingberichten sturen waarvoor u toestemming hebt gegeven of waarvoor u geldige belangstelling hebt getoond. Om uit onze marketing database verwijderd te worden, hoeft u alleen maar de opt-out links te volgen in de marketingberichten die wij u toesturen. U kunt ook contact opnemen met onze DPO, fulfilmentcrowd Ltd, Matrix Park, Western Avenue, Chorley, Lancashire, PR7 7NB, Verenigd Koninkrijk.

Het afmelden voor marketingberichten is niet van toepassing op persoonsgegevens die worden beheerd als gevolg van de aankoop van onze diensten, of enige andere transactie tussen ons. Het is ook niet van toepassing op transactionele berichten - u zult belangrijke informatie blijven ontvangen met betrekking tot uw account, zoals; wachtwoord resets, factureringsinformatie en updates van diensten en tarieven. 

Wat zijn uw rechten?
 • Het recht van toegang - om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 • Het recht van rectificatie - u hebt het recht om een update of correctie te vragen van oude of ongeldige persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 • Het recht om de verwerking te beperken (in bepaalde situaties)- u kunt ons verzoeken om "de verwerking van gegevens te beperken". Dit betekent dat wij de gegevens ten behoeve van u moeten beveiligen en bewaren, maar ze in geen geval mogen gebruiken.
 • Het recht op wissing (in bepaalde omstandigheden) - om te vragen dat wij uw persoonsgegevens wissen, zolang wij geen wettelijke reden meer hebben om ze te bewaren.
 • Het recht om bezwaar te maken - u kunt zich uiteraard afmelden voor alle marketingcommunicatie die wij u toesturen of betwisten dat wij uw persoonsgegevens gebruiken of bewaren als wij daar geen legitieme redenen voor hebben.
 • Het recht op portabiliteit (in bepaalde omstandigheden)- U kunt ons vragen u een deel van de persoonsgegevens die wij over u opslaan, in een gestructureerd machineleesbaar formaat te verstrekken en/of een kopie van de gegevens in een dergelijk formaat aan een andere organisatie te verstrekken.


Indien u een van de bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen; DPO, fulfilmentcrowd Ltd, Matrix Park, Western Avenue, Chorley, Lancashire, PR7 7NB, Verenigd Koninkrijk.

Een klacht indienen

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens hebben gebruikt, fulfilmentcrowd Ltd,Matrix Park, Western Avenue, Chorley, Lancashire, PR7 7NB, Verenigd Koninkrijk.

Hier om te helpen

Ons team is er voor u

Als u vragen heeft of wilt praten met een lid van ons team, laat dan hieronder uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

fulfilmentcrowd heeft de contactinformatie die u ons verstrekt nodig om u op de hoogte te houden van onze fulfilmentdiensten en technologie. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze communicatie. Voor informatie over hoe u zich kunt afmelden, evenals onze privacy praktijken en toewijding aan het beschermen van uw privacy, kunt u onze privacybeleid pagina bekijken.